De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Spiritual Form

Byars james lee the giant 1975 (c)image: M HKA
The Giant, 1976-1976
Collage , 158 x 177 cm

Briefschrijven is een essentieel onderdeel van het werk van James Lee Byars. Het is de expressie van de kunstenaar als zwerver en van het kunstwerk als een tijdelijk gebeuren. Ook deze gouden reus is beschreven in het mysterieuze handschrift van Byars. Kleine sterretjes versieren de hoeken van elke letter. Zijn brieven benutten een heel arsenaal van materialen, gaande van uiterst exclusieve Japanse en Chinese papiersoorten tot banale velletjes hotelbriefpapier, zakdoeken of toiletrol. De ongewone vormen, zoals deze wel zeer minimalistische reus, nemen soms gigantisch proporties aan of net minuscuul kleine, waardoor we geconfronteerd worden met een visueel boeiende rijkdom aan inventiviteit. De kleur van The Giant is van een opvallende intensiteit. Goud betekende voor Byars de meest geabstraheerde manifestatie van het verhevene. ‘Goud’, schreef Byars ooit,’is van een zodanige mate van abstractie, dat het je – wanneer je het artistiek toepast – al op een verheven vlak tegemoet treedt’. Het is bovendien de reflectie van de zon en van het ultieme licht. Kort na het maken van dit werk, in 1976, zou Byars deze vorm introduceren in Antwerpen op kolossale schaal. Een gigantische reus van 245 meter uit zwarte tule, sindsdien luidend naar de bijnaam The Antwerp Giant, werd toen, naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Internationaal Cultureel Centrum, uitgerold op de Meir.